Εσπερίδα ΕΜΠ – Παν. Θεσσαλίας– Θέματα Σχεδιασμού Τυποδομών Παραγωγής & Μεταφοράς Ενέργειας

Εσπερίδα ΕΜΠ – Παν. Θεσσαλίας
Θέματα Σχεδιασμού Τυποδομών Παραγωγής & Μεταφοράς Ενέργειας

Πέμπτη 17 Μαρτίου, 2016
Αίθουσα Τελετών Πρυτανείας ΕΜΠ
Ωρα  5:30 – 8:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ